thời điểm làm hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và cấp phát hợp đồng

Chi tiết sản phẩm An Khang Tài Lộc và các sản phẩm bổ sung của Hanwha Life Việt Nam, xem tại đây

Ngay khi công ty BH nhận được phí đóng và hoàn tất HSYCBH thì Anh/Chị có quyền lợi bảo hiểm tạm thời.

1.Nếu rủi ro tử vong do tai nạn thì Công ty BH chi trả 200 triệu.

2.Nếu số phí đóng lớn hơn 200 triệu thì anh chị sẽ nhận phần tiền đã đóng nếu có rủi ro tử vong.

Nếu người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam theo luật cư trú thì được tham gia AKTL.

Người Việt Nam sống ở Hàn Quốc không thể tham gia AKTL.

Chú, bác, cô, dì chỉ có thể mua BH An Khang Tài Lộc cho cháu Khi Có Quan Hệ Nuôi Dưỡng, Giám Hộ Hợp Pháp với cháu

Bên Mua Bảo Hiểm & Người Được Bảo Hiểm phải trực tiếp ký vào HSYCBH và không thể để người khác ký thay.

HLV quy định 4 nhóm nghề trong điều khoản sản phẩm chính An Khang Tài Lộc.

Ngoài ra, HLV có liệt kê cụ thể các ngành nghề theo nhóm đã quy định

Khách hàng cần khai báo đầy đủ thông tin trên Giấy yêu cầu bảo hiểm, Tờ khai sức khỏe và các yêu cầu bổ sung khác bằng văn bản làm cơ sở để chi trả bồi thường sau này.

Khách hàng phải kê khai những tình trạng bệnh, thương tật hoặc dị tật, dấu hiệu, triệu chứng đặc thù trước ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng tính từ thời điểm Bên Mua Bảo Hiểm hoàn tất Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm và đóng phí bảo hiểm cơ bản.

Thời hạn tối đa BH tạm thời trong hợp đồng AKTL chấm dứt vào 4 thời điểm, tùy ngày nào đến trước:

 • Ngày HLV phát hành HĐBH (Giấy chứng nhận BH)
 • Ngày HLV phát hành Thư tạm hoãn hoặc từ chối BH, hoàn trả toàn bộ phí đã đóng
 • Ngày HLV nhận được văn bản yêu cầu hủy bỏ HSYCBH của BMBH
 • 60 ngày kể từ ngày Thời hạn BH tạm thời bắt đầu

Trong vòng 21 ngày, kể từ ngày nhận bộ HĐBH, khách hàng có xem xét lại hợp đồng AKTL.

Điều kiện là chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm/ yêu cầu giải quyết quyền lợi.

Trong thời hạn này, BMBH có quyền yêu cầu thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ HĐBH.

Tài xế lái xe tải, xe container là người làm việc bắt buộc phải sử dụng máy móc hạng nặng (trên 5 tấn), dựa trên mức độ nguy hiểm Quy Định Tại Điều Khoản AKTL nghề nghiệp này được xếp vào nhóm nghề 4 (căn cứ nhóm nghề rủi ro nhất).

Khi làm HSYCBH, khách hàng buộc phải kê khai chi tiết các công việc đang làm. HLV sẽ xem xét mức độ rủi ro và ra quyết định cuối cùng. 

Thủ tục tham gia AKTL đối với khách hàng đang mang thai giống các khách hàng khác và được quy định tại Điều 3_trang 7/28 về Thủ Tục Tham Gia Bảo Hiểm. 

Khi kê khai thông tin trên HSYCBH lưu ý trả lời đầy đủ câu số 24 (Hồ Sơ Online/ Hồ Sơ Giấy), Bộ Phận Thẩm Định của HLV sẽ căn cứ trên câu trả lời này làm cơ sở thẩm định.

Người được bảo hiểm có thể đồng thời là bên mua bảo hiểm. 

Người thụ hưởng là cá nhân hoặc tổ chức được bên mua bảo hiểm chỉ định với sự đồng ý của người được bảo hiểm để nhận toàn bộ hoặc một phần quyền lợi bảo hiểm. 

Chính vì vậy, để quá trình chi trả bồi thường được nhanh chóng và thuận lợi, bên mua bảo hiểm nên chỉ định người thụ hưởng cụ thể trong giấy yêu cầu bảo hiểm. 

Tại TCA, chúng tôi tư vấn giải pháp xuất phát từ NGƯỜI THỤ HƯỞNG - là người là bạn yêu thương và có trách nhiệm về tài chính. 

trong thời hạn bảo vệ hợp đồng

Chi tiết sản phẩm An Khang Tài Lộc và các sản phẩm bổ sung của Hanwha Life Việt Nam, xem tại đây

Con được nhận quyền lợi với sự giám sát của Người Giám Hộ.

Căn cứ vào Điều 28.2.7_Trang 25/28 về Thủ Tục Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm

Chúng tôi hiểu rằng, mỗi hợp đồng bảo hiểm của khách hàng đều gắn với một kế hoạch tài chính cụ thể cho bản thân, ... Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn được phục vụ khách hàng đến khi hợp đồng đáo hạn và qua đó giúp khách hàng thực hiện được kế hoạch mà khách hàng đã hoạch định khi bắt đầu tham gia bảo hiểm nhân thọ cùng chúng tôi.

Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng không thể duy trì hợp đồng bảo hiểm, theo qui định trong điều khoản hợp đồng, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu hủy hợp đồng tại bất kỳ thời điểm nào sau khi hợp đồng đã có giá trị hoàn lại (hợp đồng đã duy trì hiệu lực được hai năm và đóng phí bảo hiểm đầy đủ). Công ty sẽ thanh toán giá trị hoàn lại tính đến thời điểm khách hàng yêu cầu hủy hợp đồng bảo hiểm.

Hanwha Life Vietnam có những quy định như sau nhằm giúp khách hàng có thể tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm ngay cả khi gặp khó khăn về tài chính:

 1. Phí bảo hiểm định kỳ sẽ được gia hạn thêm 60 ngày kể từ Ngày định kỳ đóng phí;
 2. Trong thời hạn hiệu lực hợp đồng, khách hàng có thể yêu cầu điều chỉnh giảm số tiền bảo hiểm để đóng phí bảo hiểm ở mức thấp hơn, phù hợp với khả năng tài chính của mình;
 3. Nếu hợp đồng mất hiệu lực vì chưa đóng phí bảo hiểm đến hạn, trong vòng 24 tháng kể từ ngày hợp đồng mất hiệu lực, khách hàng có thể đưa ra yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng để tiếp tục được bảo hiểm;
 4. Khi hợp đồng đã có giá trị hoàn lại, nếu phí bảo hiểm đến hạn chưa được đóng, Hanwha Life Vietnam sẽ tạm ứng từ giá trị hoàn lại để đóng phí bảo hiểm tự động;
 5. Khách hàng có thể yêu cầu dừng đóng phí và duy trì hợp đồng với số tiền bảo hiểm giảm.

Trên thực tế quy định tại Điều 19.1 và Điều 31 không mâu thuẫn với nhau mà là bổ sung cho nhau:

 • Điều 31: Mô tả chi tiết về “cố tình gian dối”.
 • Điều 19.1: Làm rõ ý “HLV có đầy đủ bằng chứng”;

Cả hai điều khoản trên giúp cho việc tham gia bảo hiểm của khách hàng là trung thực, công khai và minh bạch. 

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực và sau Năm hợp đồng đầu tiên, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng với số lần rút không giới hạn. Việc rút tiền phải đảm bảo theo quy tắc và điều khoản hợp đồng về số tiền tối đa được rút mỗi lần. 

Khách hàng được quyền thay đổi số tiền bảo hiểm nếu HĐBH còn đang hiệu lực và sau ba (3) năm hợp đồng đầu tiên. 

Khách hàng xem chi tiết tại Điều 18.2 trang 15/28 về việc Thay Đổi Số Tiền Bảo Hiểm

Hợp đồng bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực trong suốt thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm. 

Sau khi kết thúc thời gian gia hạn, nếu khách hàng vẫn không tiếp tục đóng phí, HĐBH sẽ bị chấm dứt hiệu lực kể từ ngày đến hạn đóng phí. 

giải quyết hồ sơ yêu cầu bồi thường

Chi tiết sản phẩm An Khang Tài Lộc và các sản phẩm bổ sung của Hanwha Life Việt Nam, xem tại đây

Khi đã có sự kiện bảo hiểm xảy ra, công ty bảo hiểm tìm được bằng chứng khách hàng vi phạm nguyên tắc trung thực tuyệt đối (vô tình hay cố ý) thì công ty sẽ chi trả cho BMBH giá trị tài khoản HĐ sau khi đã trừ đi các khoản nợ (nếu có).

Căn cứ vào Điều 19.1.b - Khai Thông Tin Trung Thực Đầy Đủ

HLV sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm khi người được bảo hiểm được kết luận mắc bệnh nặng giai đoạn cuối theo quy định tại Điều 1.33 - Định nghĩa Bệnh nặng Giai đoạn cuối (bệnh không thể chữa khỏi và tiên lượng tử vong trong vòng mười hai (12) tháng . 

Kết luận bệnh phải được xác định bởi bác sỹ chuyên khoa của bệnh viện cấp tỉnh, cấp thành phốhoặc được chấp thuận bởi Hanwha Life Việt Nam. 

Ngoài ra, HLV sẽ căn cứ vào các quy định loại trừ tại điều 17.4 Quy tắc Điều khoản An Khang Tài Lộc để ra quyết định chi trả. 

Căn cứ vào Điều 27.1_Trang 24/28 - Người Nhận Quyền Lợi Bảo Hiểm

Trong trường hợp NĐBH từ vong, HLV sẽ chi trả theo thứ tự:

 • (Những) người thụ hưởng; hoặc
 • Bên mua bảo hiểm; hoặc
 • (Những) người thừa kế hợp pháp của người được bảo hiểm

các sản phẩm bổ sung - hanwha life

Danh sách sản phẩm bổ sung xem tại đây

Khách hàng được quyền tham gia tiếp Sản Phẩm Bổ Sung nếu đáp ứng được các điều kiện của sản phẩm & tại thời điểm đó, sản phẩm vẫn được công ty phân phối.

BẠN ĐANG QUAN TÂM ĐIỀU GÌ?

Hãy điền thông tin bên dưới để chúng tôi hiểu thêm về nhu cầu của bạn. 

Mọi thông tin là bảo mật và không phục vụ cho bất kỳ hình thức quảng cáo nào